Kiểm định và công nhận

Kiểm định và công nhận

Kiểm định tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc đánh giá kiểm định của một cơ sở giáo dục được xem là bước quan trọng nhất để xác định chất lượng của chương trình học cũng như giá trị của văn bằng tốt nghiệp.

SACS

Ủy ban Kiểm định các trường Đại học và Cao đẳng Miền Nam – SACS
1866 Southern Lane, Decatur, GA 30033-4097
DT: 404.679.4500
Email: questions@sacscoc.org
Website: www.sacscoc.org

Trường Đại học Nam Columbia – CSU thuộc tập đoàn giáo dục Columbia Southern Education Group (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao Đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. CSU được kiểm định bởi Ủy ban Kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng Miền Nam (SACS-COC). Đây là 1 trong 7 tổ chức kiểm định vùng uy tín hàng đầu Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học – The Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Tại Việt Nam Chương trình của CSU đã được Bộ GD&ĐT cấp phép và công nhận văn bằng.

Ngoài ra, trường Đại học Nam Columbia còn là thành viên tổ chức của Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (ACE), một cơ quan điều phối giáo dục đại học lớn có ảnh hưởng đến chính sách công thông qua các sáng kiến vận động, nghiên cứu và chương trình. Tư cách thành viên ACE dành cho các trường cao đẳng và đại học cấp bằng được công nhận và các hiệp hội giáo dục đại học tại Hoa Kỳ.

Tìm hiểu thêm về kiểm định giáo dục tại Hoa Kỳ

“Kiểm định” là việc đánh giá chất lượng của các cơ sở và chương trình giáo dục đại học. Tại Hoa Kỳ, kiểm định là một cách chính thống để sinh viên, gia đình, quan chức chính phủ và báo chí biết rằng một cơ sở hoặc chương trình cung cấp một dịch vụ giáo dục đạt chất lượng.

Tại Hoa Kỳ, các trường cao đẳng và đại học được kiểm định bởi một trong 19 tổ chức kiểm định nhà trường được công nhận. Các chương trình được kiểm định bởi một trong khoảng 60 tổ chức kiểm định chương trình được công nhận. Các tổ chức kiểm định được “công nhận” đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) hoặc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) xem xét về chất lượng.

(Nguồn: Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học, https://www.chea.org/about-accreditation)

Các tổ chức kiểm định được CHEA phân loại theo 4 tiêu chí:

1. Kiểm định vùng
2. Kiểm định quốc gia theo tôn giáo
3. Kiểm định quốc gia theo nghề nghiệp
4. Kiểm định chuyên ngành

Xin truy cập vào trang web của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) để biết thông tin chính xác về các tổ chức kiểm định được công nhận.

Ngoại trừ tiêu chí kiểm định chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, các loại còn lại được xem là loại kiểm định phổ biến nhất. Kiểm định của một trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của văn bằng do trường cấp.

Để được các tổ chức kiểm định này công nhận, các trường phải trải qua sự đánh giá thường xuyên về nhiều mặt như chương trình giảng dạy, tài liệu học tập, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học.

Kiểm định & Công nhận tổ chức

Các môn học của CSU không chỉ được công nhận về tài liệu học thuật nghiêm ngặt, hướng dẫn chất lượng cao mà chúng còn được thiết kế cẩn thận và giảng dạy bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành, qua đó cam kết thúc đẩy các ngành mà họ phục vụ

Công nhận tại Việt Nam

Văn bằng của Đại học Nam Columbia được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Theo quy định hiện hành, sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo quốc tế bằng các hình thức du học, liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa… của các cơ sở đào tạo nước ngoài, sau khi nhận bằng tốt nghiệp – nếu có nguyện vọng công nhận văn bằng – đều phải thực hiện các Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư số 26 /2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên tham gia các chương trình đào tạo của Đại học Nam Columbia sau khi tốt nghiệp nếu có nhu cầu công nhận văn bằng sẽ được Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ cho Trung tâm Công nhận văn bằng – Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hồ sơ công nhận văn bằng bao gồm:
– Đơn đề nghị công nhận văn bằng;
– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm;
– Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm của CSU;
– Chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL tối thiểu đạt 530 (PBT) | 71 (iBT) hoặc chứng chỉ IELTS tối thiểu đạt 6.5 hoặc
– Văn bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh (tốt nghiệp trước khi tham gia khóa học tại CSU).

Văn bằng sau khi được công nhận:
– Sẽ là căn cứ xác nhận về trình độ đào tạo của người có văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.
– Văn bản công nhận văn bằng có giá trị pháp lý để người có văn bằng sử dụng văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường đại học Nam Columbia ở STT 28 trong danh sách các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được bộ GD&ĐT phê duyệt

Danh sách các chương trình đào tạo với nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt