Columbia Southern University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM COLUMBIA

Columbia Southern University is an online university
21982 University Lane, Orange Beach, bang Alabama 36561, USA
www.columbiasouthern.edu

A subsidiary of Columbia Southern Education Group (CSEG), Columbia Southern University (CSU) offers online degree programs at the associate, bachelor, master, doctorate or certificate levels in a multitude of areas. CSU is accredited by the Distance Education Accrediting Commission (DEAC). CSU’s has been launching its operations in Vietnam since 2002 and was recognized by the Ministry of Education and Training.


29000
+

Active students


1000
+

Faculty members and employees


2000
+

Vietnam enrolled students


1000
+

CSU graduates in Vietnam

Kiểm định

Trường Đại học Nam Columbia (CSU) đã được kiểm định chất lượng bởi Uỷ ban Kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng Miền Nam (SACS-COC) Hoa Kỳ. Đây là 1 trong 7 tổ chức kiểm định vùng uy tín hàng đầu Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học – The Council for Higher Education Accreditation (CHEA), cơ quan chứng nhận các tổ chức kiểm định giáo dục hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Bình chọn

Trường Đại học Nam Columbia (CSU) được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại bang Alabama. Trong tổng số hơn 2.000 trường đại học và cao đẳng có các chương trình tuyển sinh trực tuyến tại Hoa Kỳ, CSU được công nhận là trường đại học nằm trong top 10 về số lượng sinh viên nhập học. Hiện nay, CSU có trên 3.000 đối tác học tập là các cơ quan chính phủ, tập đoàn và doanh nghiệp Hoa Kỳ.

TamNhin

1

Trường Đại học Nam Columbia luôn mong muốn sẽ trở thành cầu nối giúp mọi công dân toàn cầu đều có thể tiếp cận với nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới.

2

Trường Đại học Nam Columbia là một tổ chức học tập quan tâm đến từng học viên trong một môi trường quốc tế và đa văn hóa, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao nhất nhờ đội Giáo sư và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tận tâm, đồng thời sử dụng các công nghệ học tập và cập nhật liên tục.

3

Trong tất cả các hoạt động của mình, chúng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật và đạo đức cao nhất. Như chúng ta thấy kết quả dạy, học tập chất lượng cao là yếu tố khác biệt chính và là điều cần thiết để thành công. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ vào việc đảm bảo, duy trì chất lượng cao nhất các tiêu chuẩn giáo dục thiết thực nhất trên toàn cầu trong cộng đồng giáo dục quốc tế.

Trường Đại học Nam Columbia luôn mong muốn sẽ trở thành cầu nối giúp mọi công dân toàn cầu đều có thể tiếp cận với nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới.

Trường Đại học Nam Columbia là một tổ chức học tập quan tâm đến từng học viên trong một môi trường quốc tế và đa văn hóa, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao nhất nhờ đội Giáo sư và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tận tâm, đồng thời sử dụng các công nghệ học tập và cập nhật liên tục.

Trong tất cả các hoạt động của mình, chúng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật và đạo đức cao nhất. Như chúng ta thấy kết quả dạy, học tập chất lượng cao là yếu tố khác biệt chính và là điều cần thiết để thành công. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ vào việc đảm bảo, duy trì chất lượng cao nhất các tiêu chuẩn giáo dục thiết thực nhất trên toàn cầu trong cộng đồng giáo dục quốc tế.

Nhiệm vụ

Khuyến khích phát triển và ứng dụng tri thức, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề và khuyến khích những cá nhân xuất sắc, trang bị cho học viên kiến thức để đối diện và cảm nhận cuộc sống, nghề nghiệp, công việc mà họ lựa chọn. Đảm bảo cho tất cả học viên sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho việc đầu tư của mình và gia đình vào lĩnh vực giáo dục đại học bậc cao.

Sứ mệnh

Trường Đại học Nam Columbia cam kết nâng cao chất lượng, bình ổn học phí và tạo điều kiện tiếp cận giáo dục đại học cho học viên trên toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tạo ra, xây dựng và tăng sự thịnh vượng lâu dài cho công dân toàn cầu bằng cách truyền cảm hứng và nâng cao quyền tự quyết thông qua giáo
dục.