GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT METHODS

Giới thiệu về môn học: Phương pháp Quản trị nhân sự (Human Resource Management Methods)
Giáo trình: Human Resource Management (Global Fifteenth Edition)
Tác giả: Gary Dessler.
Giảng viên: Tiến sĩ Erica Gamble.

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT METHODS

Human Resource Management Methods

Tổng quan về môn học:

Môn học này cung cấp kiến thức quản lý về quản trị nhân sự, cơ cấu, ứng dụng thực tế và các mối quan hệ quản lý lao động. Dựa trên lý thuyết hiện đại và cổ điển, cộng với các nghiên cứu kinh nghiệm, môn học này bao gồm những phân tích về khía cạnh luật pháp và nhân văn của các tổ chức, tập trung vào vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong việc đưa ra chiến lược của tổ chức. Môn học cũng nghiên cứu về những nhà quản lý và lãnh đạo trong tổ chức và trách nhiệm của họ trong việc đánh giá hoạt động và đưa ra quyết định dựa trên tiêu chí đạo đức.

Môn học được phân chia thành sáu phạm trù lớn:

– Sơ lược và chiến lược về quản trị nguồn nhân lực

– Tạo nguồn nhân lực bao gồm việc tuyển dụng, hoạch định và kết hợp những mục tiêu họat động nhân sự với các mục tiêu của tổ chức

– Quản lý hoạt động và vấn đề bồi thường lao động

– Đào tạo và phát triển lực lượng lao động

– Các mối quan hệ lao động và thỏa ước tập thể

– Bảo đảm sức khỏe và an toàn lao động

Một số điểm nổi bật trong giáo trình và phương pháp học:

Giáo trình HRM được cung cấp cho các học viên Columbia Southern University luôn là phiên bản ấn hành mới nhất. Đây là bộ giáo trình Quản trị nhân sự số 1 toàn cầu hiện nay được biên soạn với những thông tin độc quyền và hiện hành của các công ty, tổ chức trên toàn thế giới mà các nhà quản lý có thể sử dụng trong kinh doanh. Bên cạnh các học thuyết, khái niệm trừu tượng, giáo trình đặc biệt tập trung vào việc thực hành sử dụng nguồn nhân lực để cải thiện hiệu xuất, năng suất và lợi nhuận trong công việc.

Nội dung giáo trình còn có các chủ đề mới, cùng các tính năng mới với nhiều trường hợp có Video minh họa. Đặc biệt, giáo trình đã xây dựng đầy đủ mục MyManagementLab Suggested Activities. Đây là mục nhiệm vụ trước giờ lên lớp, nhằm hướng dẫn và đánh giá trực tuyến mức độ tham gia của sinh viên trong học tập. Các hoạt động gợi ý này luôn có sẵn trên hệ thống mạng cho các sinh viên hoàn thành trước khi đến lớp, giúp học viên có sự chuẩn bị tốt cho bài học; và các giảng viên sẽ tập trung thảo luận nhiều hơn vào những phần bài học mà học viên thấy khó. Đây cũng là công cụ để đánh giá sự tiến bộ của mỗi cá nhân và của lớp học.

Human Resource Management (Global Fifteenth Edition)
MyManagementLab được tích hợp từ MyLabs Pearson với chi phí khá cao (xem thêm tại www.mymanagementlab.com). Tuy nhiên, khóa học MBA của Columbia Southern University tích hợp đầy đủ các tính năng MyLabs Pearson, học viên có thể truy cập vào hệ thống và tham gia một cách dễ dàng. Bài tập về nhà và hướng dẫn bài học được đẩy lên một hệ thống trực tuyến để kiểm tra và xây củng cố kiến thức của học viên. Sử dụng MyManagementLab giúp đẩy mạnh việc học tập của học viên, vì thế, học viên nên tận dụng tối đa tiện ích này.

Hình thức hoàn thành bài tập theo Nhóm trong môn học “Phương pháp quản trị nhân sự” có những điểm cần lưu ý. Học viên cần có sự phân chia rõ ràng vai trò và nhiệm vụ của mình trong mỗi Bài tập. Học viên sẽ được đặt trong nhóm bốn (4), và mỗi người sẽ được chỉ định một vai trò cụ thể:

• Điều phối viên: Lãnh đạo và chỉ đạo cho nhóm và giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận nhiệm vụ và hoàn thành đúng thời hạn.

• Thu thập viên: Biên dịch các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ.

• Soạn thảo viên: Chuẩn bị các bài tập sử dụng các thông tin được biên dịch.

• Nhận xét viên: Xem lại các bài tập, cung cấp thông tin phản hồi và chỉnh sửa để cải thiện sự phân công.

Ngoài ra, giảng viên sẽ đánh giá hiệu quả tương tác và mức độ bổ trợ của các học viên trong nhóm, khả năng thuyết phục trong nội bộ và kỹ năng truyền đạt ra bên ngoài. Bên cạnh đó, giảng viên có thể sẽ đánh giá phong cách điều hành hoạt động nhóm và mỗi cá nhân sẽ cải thiện bản thân trong làm việc nhóm như thế nào.

Đây là một môn học trọng tâm trong chương trình MBA của Columbia Southern University. Quản trị nguồn nhân lực bao gồm các chính sách, chương trình và kế hoạch mà các doanh nghiệp, tổ chức có thể vận dụng với mục tiêu sử dụng đối đa hiệu quả nguồn nhân sự, là kim chỉ nan trong các hoạt động quản lý.

Chúc các học viên của CSU hoàn thành xuất sắc môn học!

error: Content is protected !!

Chat tư vấn

Chuyên ngành MBA

Đăng ký tư vấn