Hội thảo “Lộ trình chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam”

Columbia Southern University: Tài trợ Hội thảo “Lộ trình chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam 2016 – 2020”

Với Việt Nam, năm 2015 là năm của những Hiệp định Thương mại tự do (FTA), năm dành cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đang được đứng trước những cơ hội rất lớn đồng thời cũng phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn.

Columbia-Southern-University_CSU9377-

Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của cả nước. Đặc biệt chúng ta đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội với nhiều biến đổi sâu sắc, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải vững vàng trước sóng gió, nhận định chính xác tình hình, định vị doanh nghiệp,  xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho lộ trình 2016 –  2020.

Columbia-Southern-University_1

Trường Đào tạo Doanh nhân PTI với sứ mệnh duy nhất “Khai sáng cộng đồng doanh nhân qua các giá trị tri thức” luôn mong muốn sát cánh, đồng hành hữu ích cùng các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trên các chặng đường phát triển. Để hiện thực hóa mong muốn đó, trường quyết định tổ chức hội thảo kinh tế: “Lộ trình chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam 2016 – 2020”.

Columbia-Southern-University_CSU9390
Thời gian và địa điểm tổ chức:

Tại Tp. Hồ Chí Minh: 13h, ngày 08/08/2015 tại khách sạn Sheraton – 88 Đồng Khởi – Tp.Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội: 13h, ngày 15/08/2015 tại khách sạn Sheraton – K5 Nghi Tàm, 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

error: Content is protected !!

Chat tư vấn

Chuyên ngành MBA

Đăng ký tư vấn