Training Resources

CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO

Sinh viên có thể đăng ký từ 1 đến 3 môn học trong một kỳ học theo khả năng của mình và theo chính sách học tập. Thông thường, các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học để sớm kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc môn học, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ ngày bắt đầu môn học, ngày nộp bài/kiểm tra và ngày kết thúc môn học. Thời hạn môn học sẽ là 10 tuần liên tục đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần liên tục với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard của mỗi sinh viên.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn một môn học cùng một lúc, thời gian quy định học tập cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn hoàn thành các môn học đã đăng ký trong 10 tuần đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Hệ thống học tập BlackBoard

Tổ chức môn học và phương pháp học tập qua mạng

Tất cả môn học của Đại học Nam Columbia được thực hiện qua hệ thống học tập Blackboard. Đây là nền tảng học tập trực tuyến rất phổ biến và được ưu dùng trên toàn thế giới, có khả năng xử lý hàng trăm ngàn tác vụ truy cập cùng lúc, đảm bảo thông suốt trong quá trình học tập của sinh viên.

Sinh viên cần sử dụng tên người dùng và mật khẩu để truy cập trang học tập của trường trong quá trình học tập. Sinh viên sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin truy cập cá nhân, tránh tiết lộ cho người khác vì việc nộp bài, chấm điểm sẽ được thực hiện trên hệ thống này. Trong trường hợp nghi ngờ bị lộ mật khẩu, sinh viên cần liên lạc ngay với trường để được hướng dẫn thay đổi nhằm bảo mật hệ thống.

Toàn bộ các môn học của Đại học Nam Columbia được truy cập qua kết nối internet vào trang học tập của trường. Hệ thống học tập này sử dụng nền tảng tích hợp trên trình duyệt internet, không yêu cầu cài đặt chương trình riêng vào máy tính của sinh viên nên rất tiện lợi và dễ sử dụng.

Hệ thống học tập Blackboard được sinh viên sử dụng để:

• Đọc và tham khảo tài liệu học tập
• Liên lạc giữa giảng viên và sinh viên
• Tham gia diễn đàn học tập để liên lạc giữa các sinh viên
• Làm bài tập và bài kiểm tra
• Nộp bài tập và bài kiểm tra để các giảng viên chấm điểm
• Truy cập thư viện điện tử trực tuyến
• Xem điểm và kết quả học tập cập nhật liên tục
• Truy cập hệ thống hỗ trợ học tập khác

Ngay sau khi đăng ký môn học và nhận được thông báo của trường, sinh viên cần truy cập ngay vào hệ thống học tập Blackboard để xem thông tin, bài giảng của môn học đó.

Hệ thống liệt kê các thông báo của trường gửi đến sinh viên, lịch học và chi tiết những môn học hiện tại.

Giảng viên phụ trách môn học được giới thiệu ngay phần đầu của trang học tập, kèm theo là thông tin chi tiết về địa chỉ liên lạc trực tuyến, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm làm việc, các bằng cấp mà giảng viên đó đạt được. Điều này cho phép học viên tham vấn sâu hơn về kiến thức dưới sự hướng dẫn của giảng viên này.

Giảng viên được chỉ định sẽ phụ trách hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình học tập môn học, giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan đến môn học, chấm điểm các bài tập, bài kiểm tra và thúc giục sinh viên học tập tốt hơn.

Giảng viên có toàn quyền đánh giá kết quả học tập của sinh viên cũng như nhận xét về tư cách sinh viên, mức độ chuyên cần tham gia vào hoạt động tranh luận về môn học trên diễn đàn,… Việc đánh giá kết quả học tập bởi giảng viên là kết quả cuối cùng của môn học.

Điểm môn học sẽ được ghi nhận trong tài khoản học tập của sinh viên, kèm theo đó là các nhận xét của giảng viên về bài tập. Nếu có thắc mắc về kết quả bài làm, sinh viên sẽ liên lạc trực tiếp với giảng viên môn học và trao đổi với giáo vụ nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết.

Với mỗi môn học, trang học tập được phân bổ rất chi tiết và khoa học với toàn bộ các vấn đề có liên quan trong phần Hướng dẫn môn học, bao gồm các mục giới thiệu về:

• Mô tả môn học
• Điều kiện tiên quyết
• Chỉ định sách giáo khoa
• Mục tiêu môn học
• Thang điểm đánh giá cụ thể cho môn học. Trong phần này, sinh viên cũng sẽ được tham khảo các chính sách về đạo văn, chép bài hoặc trích dẫn chưa đúng nguyên tắc. Kèm theo đó là các chỉ dẫn cụ thể để tránh mắc lỗi bị trừ điểm khi làm bài.
• Cấu trúc khung môn học
• Cấu trúc môn học
• Hướng dẫn cách thức nộp bài tập và kiểm tra
• Thang điểm cho các bài tập và bài kiểm tra cụ thể của môn học
• Liên lạc với giảng viên
• Thư viện trực tuyến
• Phản hồi của sinh viên về môn học, về giảng viên, và các vấn đề khác có liên quan đến việc phục vụ sinh viên của trường
• Sinh viên có thể truy cập vào các đường dẫn để biết chi tiết về thông tin môn học

Nội dung bài giảng bao gồm:

• Khái quát
• Mục tiêu học tập
• Giải thích các thuật ngữ
• Ví dụ, phân tích các bài tập ứng dụng
• Trả lời bài tập
• Yêu cầu kiểm tra / đánh giá

Nội dung trên được áp dụng cho toàn bộ các chương, bài trong môn học. Một môn học sẽ có trung bình sáu bài, mỗi bài gồm từ hai đến bốn chương. Cá biệt có bài bao gồm kiến thức của năm chương trong sách giáo khoa.

Kiến thức trong đánh giá học phần là kiến thức tổng quát của tất cả các bài đã học trước đó.

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Đại học Nam Columbia yêu cầu sinh viên sử dụng sách giáo khoa gốc cho tất cả các môn học. Sách giáo khoa điện tử được tích hợp sẵn trong hệ thống hỗ trợ môn học của sinh viên, thuận tiện cho việc tra cứu bất cứ đâu – bất cứ khi nào.

Thông tin chi tiết về sách giáo khoa được phổ biến cho sinh viên trước khi môn học bắt đầu.

Ngoài việc tham dự các buổi trợ giảng và học trực tuyến với giảng viên, sinh viên tìm hiểu môn học qua các hướng dẫn chi tiết có trên hệ thống và trao đổi với giảng viên về nội dung học tập. Sau đó, sinh viên cần biết cách kết hợp sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong thư viện điện tử để làm các bài tập, bài kiểm tra theo quy định.

Thư viện điện tử của Đại học Nam Columbia cung cấp một số lượng lớn các tài liệu phục vụ học tập bao gồm cơ sở dữ liệu tổng hợp, bài viết bình duyệt, bài báo chuyên ngành, sách tham khảo điện tử, tài liệu hướng dẫn dạng hình và tiếng … Sinh viên có thể truy cập vào thư viện bất kỳ lúc nào trong quá trình học tập.

Ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo trên thư viện điện tử, sinh viên còn phải sử dụng các tài liệu do giảng viên chỉ định để giải các bài tập tình huống, viết tiểu luận. Các tài liệu này thường có dạng video, đường dẫn internet vào các trang web của các công ty/tổ chức, soạn thảo thuyết trình PowerPoint.

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Điểm xếp loại bằng chữ cái A-B-C sẽ được ghi nhận vào cuối môn học. Học viên được coi là hoàn thành môn học nếu đạt số điểm trung bình các bài kiểm tra trên 70%.

Thang điểm quy chuẩn theo hệ điểm số 100 như sau:

• A = 90 – 100
• B = 80 – 89
• C = 70 – 79
• D = 60 – 69
• F = 59 hoặc thấp hơn