HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI CSU VIỆT NAM

Học phí của trường Đại học Nam Columbia luôn hướng đến mục tiêu mang lại một chương trình giáo dục có chất lượng với chi phí hợp lý.

Trường áp dụng mức ưu đãi dành riêng cho học viên Việt Nam lên đến 38% học phí MBA và 34% học phí BBA so với mức hiện tại ở Hoa Kỳ.

HỌC PHÍ THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – MBA

  Chương trình có trợ giảng

Chương trình dành cho
Đối tác học tập(giảm thêm 10%)

Học phí MBA (36 tín chỉ)
Chương trình gốc học online của CSU Mỹ
167.256.000 đ 150.530.400 đ
Phí hỗ trợ đào tạo 69.000.000 đ 62.100.000 đ
Tổng học phí 236.256.000 đ 212.630.400 đ

HỌC PHÍ CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH – BBA

  Chương trình có trợ giảng

Chương trình dành cho
Đối tác học tập(giảm thêm 10%)

Học phí BBA (120 tín chỉ)

425.040.000 đ 382.536.000 đ
Phí hỗ trợ đào tạo 230.000.000 đ 149.040.000 đ
Tổng học phí 655.040.000 đ 531.576.000 đ

Lưu ý

 • Học phí và các khoản phí tại đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ/1 đô-la Mỹ. Mức thu thực tế sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm nộp.
 • Học phí trên đã bao gồm phần giảm ưu đãi của Đại học Nam Columbia dành cho sinh viên Việt Nam.
 • Đại học Nam Columbia bảo lưu việc thay đổi mức học phí hàng năm. Sinh viên đã nhập học ở mức học phí nào thì sẽ giữ nguyên mức học phí đó đến hết chương trình. Các sinh viên nhập học lại sẽ nộp mức học phí tại thời điểm nhập học.
 • Học phí trên không bao gồm chi phí tài liệu môn học và cước vận chuyển.
 • Đối với chương trình học chuyển tiếp, sinh viên sẽ đóng học phí căn cứ vào số lượng môn học còn lại phải học tại Đại học Nam Columbia.

Phương thức đóng học phí

 • Nộp một lần:
  Sinh viên có thể nộp 100% số học phí cho toàn bộ chương trình vào thời điểm nhập học.
 • Nộp học phí theo đợt:
  Sinh viên có thể nộp học phí thành 2 đợt. Đợt 1 gồm 50% tổng học phí được đóng vào thời điểm nhập học. Đợt 2 gồm khoản học phí còn lại sẽ được nộp sau 7 tháng kể từ lần thứ nhất.
 • Các phương án nộp học phí khác:
  Sinh viên cần phải liên lạc với văn phòng CSU Việt Nam để biết thêm thông tin.

Các khoản phí khác

Học viên sẽ nộp các khoản phí sau nếu có sử dụng các dịch vụ của Trường:

Khoản phí bắt buột  
Phí ghi danh
Phí thư viện trực tuyến (đóng 1 lần) 805.000 đ
Phí thư viện trực tuyến DBA (đóng 1 lần) 1.150.000 đ
Lệ phí tốt nghiệp 2.300.000 đ
Phí Dự án nghiên cứu DBA 27.600.000 đ
Phí luận văn DBA * 27.600.000 đ

* Phí luận văn DBA được thanh toán theo từng môn học Nghiên cứu luận văn, mỗi lần 6.900.000 đồng.

Phí hỗ trợ đào tạo  
Chương trình Cử nhân BBA trực tuyến 3.680.000 đ
Môn học MBA bắt buộc và chương trình Tổng hợp 5.290.000 đ
Môn học MBA chuyên ngành khác (ngoài chương trình Tổng hợp) 3.680.000 đ

* Phí luận văn DBA được thanh toán theo từng môn học Nghiên cứu luận văn, mỗi lần 6.900.000 đồng.

Các khoản phí khác  
Ưu tiên đánh giá 575.000 đ
Đánh giá bổ sung 805.000 đ
Chuyển đổi chương trình 805.000 đ
Chuyển đổi chuyên ngành 575.000 đ
Đánh giá lại trong chương trình 575.000 đ
Chuyển đổi từ Đại học sang Cao đẳng 2.300.000 đ
Chuyển đổi từ chương trình cấp bằng sang chứng chỉ 1.150.000 đ
In lại văn bằng/chứng chỉ 575.000 đ
In thêm bảng điểm 345.000 đ
Phí tham dự lễ tốt nghiệp tại Mỹ (kèm theo 4 khách mời) 3.335.000 đ
Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000 đ
Phí đăng ký môn học (đóng 1 lần) ** 20% học phí đã nộp
Phí vận chuyển ***

* ** Sinh viên thôi học/rút khỏi một môn học sau ngày rút môn (7 ngày theo lịch) sẽ phải nộp một khoản phí đăng ký môn học (tối đa 4.600.000 đồng cho chương trình). 
*** Phí vận chuyển sẽ không hoàn lại và phụ thuộc vào chi phí thực tế.

Phí gia hạn môn học dành cho môn học có trợ giảng tại Việt Nam và môn học trực tuyến  
Gia hạn thêm 15 ngày 575.000 đ
Gia hạn thêm 30 ngày 1.150.000 đ
Gia hạn thêm 60 ngày 2.300.000 đ

 

Phí gia hạn môn học dành cho môn học theo kỳ cố định  

    Gia hạn thêm 30 ngày

Lưu ý: Phí gia hạn theo kỳ cố định chỉ áp dụng cho học viên chương trình DBA.

Chính sách hoàn trả học phí

 • Học viên muốn rút khỏi môn học hoặc rút khỏi chương trình sẽ phải hoàn tất mẫu đăng ký Course Drop/Withdrawal do Trường cung cấp; sinh viên cũng có thể rút khỏi chương trình thông qua liên lạc với Văn phòng Quản lý văn bằng.
 • Khoản hoàn trả học phí được thanh toán trong thời gian 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp mẫu xin rút khỏi chương trình/môn học đến Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.
 • Học viên rút khỏi một môn học sau ngày rút môn (7 ngày theo lịch) sẽ bị tính Phí đăng ký đóng một lần là 20% (tối đa 4.600.000 đồng cho chương trình cấp bằng). Học phí còn lại sẽ được hoàn trả dựa trên ngày bắt đầu môn học và số phần trăm học phí được liệt kê bên dưới.
 • Phần trăm hoàn trả có hiệu lực sau khung thời gian được liệt kê.
 • Xem thêm chi tiết về cách tính học phí hoàn trả tại mục Chính sách hoàn trả học phí (Tuition Refund Policy) trong Sổ tay Sinh viên Việt Nam.
Phương thức học theo kỳ học Việt Nam (Cohort Learning Term)  
Tuần thứ nhất 80%
Tuần thứ 2 70%
Tuần thứ 3 60%
Tuần thứ 4 50%
Tuần thứ 5 40%
Tuần thứ 6 30%
Tuần thứ 7 20%
Tuần thứ 8 10%
Tuần thứ 9 0
Phương thức học trực tuyến (LifePace Learning) và theo kỳ học cố định (CSU Term)  
Tuần thứ nhất 80%
Tuần thứ 2 60%
Tuần thứ 3 40%
Tuần thứ 4 20%
Tuần thứ 5 0%