Kiểm định chương trình

Kiểm định và công nhận

Kiểm định tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc đánh giá kiểm định của một cơ sở giáo dục được xem là bước quan trọng nhất để xác định chất lượng của chương trình học cũng như giá trị của văn bằng tốt nghiệp.

SACS

Ủy ban Kiểm định các trường Đại học và Cao đẳng Miền Nam – SACS
1866 Southern Lane, Decatur, GA 30033-4097
DT: 404.679.4500
Email: questions@sacscoc.org
Website: www.sacscoc.org

Trường Đại học Nam Columbia – CSU thuộc tập đoàn giáo dục Columbia Southern Education Group (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao Đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

CSU được kiểm định bởi Ủy ban Kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng Miền Nam (SACS-COC). Đây là 1 trong 7 tổ chức kiểm định vùng uy tín hàng đầu Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học – The Council for Higher Education Accreditation (CHEA).

Trường còn được hội đồng kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh (ACBSP) Hoa Kỳ. ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là tổ chức kiểm định chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh. Tổ chức hiện diện trên 11 khu vực địa lý trải rộng khắp thế giới với hơn 1.200 cơ sở thành viên với hơn 13.000 thành viên cá nhân từ 60 quốc gia. Khu vực 10 của ACBSP đại diện cho Nam Á, chịu trách nhiệm giám sát 16 quốc gia và 51 cơ sở thành viên trong phạm vi quyền hạn.

Tìm hiểu thêm về kiểm định giáo dục tại Hoa Kỳ

“Kiểm định” là việc đánh giá chất lượng của các cơ sở và chương trình giáo dục đại học. Tại Hoa Kỳ, kiểm định là một cách chính thống để sinh viên, gia đình, quan chức chính phủ và báo chí biết rằng một cơ sở hoặc chương trình cung cấp một dịch vụ giáo dục đạt chất lượng.

Tại Hoa Kỳ, các trường cao đẳng và đại học được kiểm định bởi một trong 19 tổ chức kiểm định nhà trường được công nhận. Các chương trình được kiểm định bởi một trong khoảng 60 tổ chức kiểm định chương trình được công nhận. Các tổ chức kiểm định được “công nhận” đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) hoặc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) xem xét về chất lượng.

(Nguồn: Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học, https://www.chea.org/about-accreditation)

Các tổ chức kiểm định được CHEA phân loại theo 4 tiêu chí:

1. Kiểm định vùng
2. Kiểm định quốc gia theo tôn giáo
3. Kiểm định quốc gia theo nghề nghiệp
4. Kiểm định chuyên ngành

Xin truy cập vào trang web của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) để biết thông tin chính xác về các tổ chức kiểm định được công nhận.

Ngoại trừ tiêu chí kiểm định chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, các loại còn lại được xem là loại kiểm định phổ biến nhất. Kiểm định của một trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của văn bằng do trường cấp.

Để được các tổ chức kiểm định này công nhận, các trường phải trải qua sự đánh giá thường xuyên về nhiều mặt như chương trình giảng dạy, tài liệu học tập, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học.

Kiểm định & Công nhận tổ chức

Các môn học của CSU không chỉ được công nhận về tài liệu học thuật nghiêm ngặt, hướng dẫn chất lượng cao mà chúng còn được thiết kế cẩn thận và giảng dạy bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành, qua đó cam kết thúc đẩy các ngành mà họ phục vụ