CÁC CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ

Mô tả chương trình

Việc học MBA tại Việt Nam cũng là một lựa chọn phổ biến cho nhiều người muốn nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Để học MBA tại Việt Nam, bạn có thể theo học các chuyên ngành như Tổng hợp, Tài chính, Quản trị Chăm sóc Sức khỏe, Quản trị Nguồn nhân lực, Marketing, Quản trị Dự án, Hành chính công, Khởi sự Doanh nghiệp

Thông qua khóa học, học viên hiểu được nguyên lý vận hành một doanh nghiệp từng bước một, từ lúc đặt nền móng khởi nghiệp, lối tư phân tích sản phẩm dịch vụ đến các nguyên lý, khía cạnh cốt lõi của kinh doanh như tài chính, bán hàng, marketing, quản lý và kế toán cũng như nhiều kỹ năng quan trọng khác như giao tiếp, tự tin và khả năng thích ứng. Đồng thời là những kỹ năng thiết yếu trong vấn đề xử lý khủng hoảng, rủi ro kinh doanh.

Cho dù là đang tạo dựng một doanh nghiệp mới hay kết hợp các hoạt động mới vào trong một doanh nghiệp hiện có, chương trình MBA của trường Đại học Nam Columbia vẫn luôn khuyến khích tư duy đổi mới song song với việc quản lý một cách có chiến lược và khéo léo các khía cạnh nền tảng của một tổ chức bao gồm tài chính, marketing và các lĩnh vực khác nữa.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ có thể làm những việc sau:

  • Áp dụng việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trong một tổ chức.
  • Phát triển các quy trình ảnh hưởng đến việc kiểm soát và quản lý của tổ chức.
  • Kết hợp các cân nhắc.
  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tín chỉ chuyển tối đa 18