TỔNG QUAN

Qua hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, chương trình Thạc sỹ và Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Nam Columbia đã thu hút được hàng ngàn sinh viên Việt Nam tham gia học tập. Các sinh viên đã không ngừng hoàn thiện bản thân, phấn đấu nâng cao sự nghiệp thông qua các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm hữu ích học được từ các khoá học này.

Student’s achievements are not only their higher income and promoted career but stable values that cannot be bought with money such as good working skills, broaden business relationship and self-paced skills in research and learning as well.


14%

Finance – Banking


4%

Culture – Education


10%

Stock Market – Real Estate


6%

Electronic – Telecommunication


12%

Light and Heavy Industry


14%

General Trade


10%

Investment – Construction


20%

Others

“Thành quả đạt được không chỉ là thu nhập cao hơn, vị trí làm việc được cải thiện mà còn là những giá trị bền vững mà tiền bạc cũng chưa chắc có thể mang lại như kỹ năng làm việc chắc chắn, quan hệ kinh doanh mở rộng, khả năng nghiên cứu và tự học nâng cao…”

+80%

Đa số sinh viên đã tốt nghiệp của chúng tôi đảm nhiệm vị trí công tác cao hơn hoặc chuyển đổi công tác theo chiều hướng tích cực. Đây cũng là một ghi nhận cho những thành quả phấn đấu không ngừng của bản thân các sinh viên và quá trình học tập nghiêm túc, tích cực tại Đại học Nam Columbia.